112_0904 Meriç Belediyeler Birliği’nin IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programında hibelenen Bulgaristan Maritza Belediyeler Birliği ortaklığında uygulananSınır Belediyelere Stratejik Planlama Hakkında Kapasite Oluşturma projesi kapsamında 26 Nisan 2012 tarihinde Edirne’de  ‘Sınır Belediyelerin Ortak Sorunları’ konulu konferans düzenlenmiştir.

————-

Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut GÜLER, Uzunköprü Belediyesi Yüksek Çevre Mühendisi Didem UYGUN, Uzunköprü Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin BULUT’ un konuşmacı olarak katıldığı konferans Edirne Acar Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

————-

Konferansın açılış konuşmasını Meriç Belediyeler Birlik Başkanı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN yapmıştır. İŞBİLEN konuşmasında; “ Proje yönetiminin amacının sadece mevcut proje dosyalarında yazılı faaliyetleri uygulamak olmadığını, önemli olan faaliyetleri uygulamakla sorumlu kurumları güçlendirmek olduğunu, kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye yönelik bu proje ile stratejik planlama uygulamalarına başarılı bir şekilde geçiş sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğini, gerçekleştirilen bu konferans sayesinde Meriç Belediyeler Birliği ve Maritza Belediyeler Birliği olarak tüm proje boyunca değinilen konulara toplu bir bakış ve sınır belediyeler için önemle üzerinde durulması gereken ortak sorunları tespit edilmesinin sağlanacağını “ kaydetmiştir.

————–

 

Konferansa Meriç Belediyeler Birliğine üye belediye başkanı, meclis üyeleri, idari ve teknik personelin yanı sıra proje ortağımız Maritza Belediyeler Birliği üyelerinden de yoğun katılım sağlanmıştır. Konferans konuşmacıların sunumları, katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ve genel değerlendirme ile sona ermiştir.