img_5951           Meriç Belediyeler Birliği’nin IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı  Kapsamında hibe almaya hak kazanan “Sınır Belediyelere Stratejik Planlama Hakkında Kapasite Oluşturma” projesinin ilk izleme ziyareti tamamlandı.

          5 Ağustos 2011 Cuma Günü Birlik merkezimizde gerçekleştirilen izleme ziyaretinde proje ekibi, proje kapsamında yapılacak faaliyetler ve uygulama süreci hakkında bilgi alınmıştır. Birlik Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN’ in de katıldığı Proje İzleme Ziyareti, Programın Ortak Teknik Sekretarya Şubesi ve Yönetim Otoritesi Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı yetkililerince gerçekleştirilmiştir.