112_0944Meriç Belediyeler Birliği’nin Nisan 2012 Olağan Meclis Toplantısı 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat: 16.00 ‘da Edirne Acar Tesisleri  Toplantı Salonunda yapılmıştır. Meriç Belediyeler Birliği Meclisi gündem görüşmelerine saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlamış ve bir önceki toplantıya ait tutanak okunarak kabul edilmiştir.

 ——-

Meriç Belediyeler Birliği’nin Birlik Encümen üyeliği seçimi için yapılan oylama sonucunda encümen üyeliklerine  Havsa Belediye Başkanı Oğuz TEKİN, Enez Belediye Başkanı Ahmet ÇAYIR, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Tevfik ŞAHİNBAŞ, Kocahıdır Belediye Başkanı  Ali ERCAN seçilmişlerdir.

 Encümen seçimlerinin ardından Bütçe Komisyonu seçimleri açık oylama ile yapılarak Raif TAŞKIN, Mübeccel ÇALIŞKAN, Nuran USLU  Birlik  Bütçe Komisyon üyeliğine seçilmişlerdir.Yapılan seçimlerin ardından Birlik 2011 yılı Faaliyet Raporu Meclis 1. Başkan Vekili Mübeccel ÇALIŞKAN başkanlığında meclise sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.Birlik 2011 Yılı İdari ve Kesin Hesabı görüşülerek kabul edilmiştir.

Meriç Belediyeler Birliği’ne ofis olarak kullanılmak üzere taşınmaz kiralanması ve her türlü işlemin yapılması amacıyla Birlik Encümeni’ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Meriç Belediyeler Birliği Denetim Komisyonu üyeliği seçimi üyeden Ahmet ÇAYIR’ın teklifi ile gündeme alınmasıve gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Denetim Komisyonu üyeliklerine Kadir KAŞKAVAL, Feridun ÖZKAN ve Göksel DEĞER seçilmişlerdir. 30.04.2012 günlü Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Birlik Başkanı Av. Enis iŞBİLEN’in kapanış konuşmasıyla sona ermiştir.

112_0941