31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde iş başına gelen belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri; Meriç Belediyeler Birliğinin ilk olağan Meclis toplantısı için 24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14.00 ‘te Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda bir araya geldi.

Tüzük gereği, en yaşlı üye sıfatıyla Süloğlu Belediyesi Meclis Üyesi Sadri GEREY’in başkanlığında yapılan toplantıda, Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN, oy birliği ile yeniden Birlik Başkanlığına getirildi.

 

 

 

 

2 yıl süre ile görev yapmak üzere oluşturulan Başkanlık Divanında; Meclis Kâtipliği asil üyeliğine Havsa Belediye Meclisi Üyesi Hasan ÖZEN ve Uzunköprü Belediye Meclisi Üyesi Edip CAN YAYALAR ; yedek üyeliğe ise Edirne Belediye Meclisi Üyesi Cenk BENAKMAN ve  Lalapaşa Belediye Meclisi Üyesi Nuri ACAR seçildi.

 

Toplantıya başkanlık eden Sadi GEREY ve en genç iki katip üyenin yerlerini Birlik Başkanı Recep GÜRKAN ve yeni seçilen katip üyelere bırakmasıyla toplantıya devam edilerek Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilliği seçimlerine geçildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem BECAN 1. Meclis Başkan Vekilliğine, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail ARSLAN Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçildi.

 

Bir önceki toplantıya ait tutanağın okunmasının ardından yapılan seçimlerde Birlik Encümen üyeliklerine Havsa Belediye Başkanı Aydın BALKAN, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem BECAN, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet ORMANKIRAN, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail ARSLAN seçildiler.

 

 Bütçe Komisyonu Üyeliklerine Beğendik Belediye Başkanı Muhammet ÖRNEK, Küplü Belediye Başkanı Gökmen ALTAY, Edirne Belediye Meclisi Üyesi Cenk BENAKMAN seçildiler.

 

Denetim Komisyonu Üyeliklerine Uzunköprü Belediye Meclisi Üyesi Ali Bülent ULUSOY, Havsa Belediye Meclisi Üyesi İlhami DİNER, Süloğlu Belediye Meclisi Üyesi Remzi SUBAŞ seçildiler.

 

 

Seçimlerin ardından Birlik 2018 yılı Denetim Komisyonu raporu okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu, Meclis 1. Başkan Vekili Özlem BECAN başkanlığında meclise sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Birlik 2018 Yılı Bütçe İdari ve Kesin Hesabının oybirliği ile kabulünün ardından gündemin son maddesi; Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Birlik Başkanı Recep GÜRKAN’a yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanmasıyla Meriç Belediyeler Birliğinin 2019 yılı ilk olağan Meclis toplantısı sona erdi.