Meriç Belediyeler Birliği’nin Nisan 2017 Olağan Meclis Toplantısı 25/04/2017 Salı günü saat 10:00’da Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
—-Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM:

 

1 – Açılış-yoklama,
2 – Gündemin Kabulü,
3 – Bir önceki Meclis Toplantısı tutanak özetinin okunarak oylanması,
4 – 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması,
5 – 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
6 – 2016 yılı Bütçe İdari ve Kesin Hesabının görüşülmesi,
7- Encümen Üyelerinin seçilmesi,
8 – Bütçe Komisyonunun seçilmesi,
9 – Denetim Komisyonunun seçilmesi,
10- Birlik Tüzüğünün 5. Maddesinde değişiklik yapılması,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.