Nisan 2014 Olağan Meclis Toplantısı  24/04/2014 Perşembe günü saat 14:00’te Meriç Belediyeler Birliği’nin “Sabuni Mahallesi Kıncı Firuz Sokak Tekin İş Merkezi K:2 D:12” adresinde bulunan Birlik Merkezinde;

—-

Yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29/04/2014 Salı günü saat 14:00’te  aynı adreste  aşağıda  belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır .

—-

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

—-

       GÜNDEM:

 

1 –

Açılış ve yoklama,

2 –

Birlik Başkanı seçilmesi,

3 –

Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekilinin seçilmesi,

4 –

Meclis Katiplerinin seçilmesi,

5 –

Bir önceki toplantıya ait tutanağın okunması,

6 –

Encümen Üyelerinin seçilmesi,

7 –

Bütçe Komisyonunun seçilmesi,

8 –

Denetim Komisyonunun seçilmesi,

9 –

2013 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması

10 –

2013 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

11 –

2013 yılı Bütçe İdari ve Kesin Hesabının görüşülmesi,

12 –

6360 sayılı kanun gereği kapanan belediyelerin üyelik iptali konusunun görüşülmesi,

13 –

Dilek ve temenniler,  kapanış.