—-Meriç Belediyeler Birliği’nin Ekim 2016 Olağan Meclis Toplantısı 25/10/2016 Salı günü saat 14:00’de Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
—-Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

 

GÜNDEM
1 – Açılış-yoklama,
2 – Birliğin Nisan 2016 Olağan Meclis toplantısına ait tutanak özetinin okunup kabul edilmesi,
3 – 2017 yılı Çalışma Programının görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2017 Mali yılı bütçe kararnamesinin görüşülerek kararının alınması,
5 – Birlik 2017 Gelir Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – Birlik 2017 Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
7- Lalapaşa Belediyesinin 07.06.2016 tarihli birliğe katılım hakkındaki yazısı,
8- Dilek, temenniler ve kapanış.