112_1664 Meriç Belediyeler Birliği tarafından “Mahalli İdareler Personeli Eğitim Semineri” düzenlendi. Margi Hotel Tunca Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminere Edirne, Kırklareli, Uzunköprü, Havsa, Yenikarpuzlu, Subaşı  Belediyelerinden Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve Teknik Personel düzeyinde katılım sağlandı.

 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Meriç Belediyeler Birliği Başkanı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN konuşmasında;

— 

Meriç Belediyeler Birliği olarak belediyecilik alanında etkin ve verimli hizmetin sunumu ve üyeler arasındaki koordinasyonu sağlamak için her türlü çabayı ortaya koymaya çalıştıklarını, gerek üye belediyelerin personellerinin ihtiyacı doğrultusunda düzenlenen seminerler gerekse ortak olunan Avrupa Birliği Sınır Ötesi İşbirliği projeleri yardımıyla kurumsal kapasitede, çalışanların bilgi ve deneyimlerinde kayda değer bir artış yakaladıklarını, gerçekleştirecekleri bu seminer sayesinde belediye çalışanlarının Mustafa DÖNMEZ hocamızla birlikte “5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu “konularına değinerek, kurumlarımız için altı çizilmesi ve önemle üzerinde durulması gereken mevzuat değişikliklerini tespit etmelerinin sağlanacağını kaydetti. Seminerin tüm katılımcılara olumlu katkılarının olması ve seminerdeki, sunumlardan, tartışma ve değerlendirmelerden en üst seviyede faydalanılması temennisinde bulunan Meriç Belediyeler Birlik Başkanı Av. Enis İŞBİLEN tüm konuklara teşekkür etti.

 

        Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa DÖNMEZ, konuşmacı olarak yer aldığı ve katılımcılar tarafından büyük ilgi gören seminerde; belediyecilik, personel mevzuatı, kamu ihale mevzuatı konularında bilgiler verdi. Her şeyden önce verimliliği arttırmak için mevzuatı uygulamadaki sorunlarını çözmek gerektiğini ifade eden Mustafa DÖNMEZ,  katılımcılar için önemli maddeleri örneklerle açıkladı.  Katılımcılardan gelen soruları da cevaplayan Mustafa DÖNMEZ, seminere aktif katılımı sağladı.

 

        Seminer, Meriç Belediyeler Birliği Başkanı ve Uzunköprü Belediye Başkanı  Av. Enis İŞBİLEN’in tüm katılımcılara sertifika vermesi ve Mahalli İdareler Şube Müdürü Mustafa DÖNMEZ’e  plaket takdim etmesiyle sona erdi.

112_1689