Meriç Belediyeler Birliği olarak,  IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı Kapsamında başvuruda bulunduğumuz “ Sınır Belediyelere Stratejik Planlama Hakkında Kapasite Oluşturma” projesi hibe almaya hak kazandı.

            Programın yönetim otoritesi Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından projeye ait hibe sözleşmesini Meriç Belediyeler Birliği adına imzalamak üzere davet edilen Birlik Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN, 22 Haziran 2011 Çarşamba günü Sofya’ya giderek hibe sözleşmesini imzaladı.