Meriç Belediyeler Birliği Ekim 2019 Olağan Meclis Toplantısı 21.10.2019 Pazartesi günü Saat 13.00‘da Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
Üyelerimize saygıyla duyurulur.

GÜNDEM:

1 – Nisan 2019 Olağan Meclis Toplantısına ait tutanak özetinin okunması,
2 – 2020 yılı Çalışma Programının görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2020 Mali yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülerek kararının alınması,
4 – Birlik 2020 Gelir Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
5 – Birlik 2020 Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
6– Birlik Tüzüğü 35. maddede değişiklik yapılması,
7 – Dilek, temenniler ve kapanış.