Ekim 2019 Olağan Meclis Toplantısı Birlik Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN Başkanlığında 21 Ekim 2019 Pazartesi Günü Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

Açılış ve yoklamanın ardından Birlik Başkanı Recep GÜRKAN ve üye belediye başkanlarının birliğin feshedilerek tasfiye edilmesine dair önergesinin oylanarak gündeme alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 Gündem maddelerinin okunarak kabulünün ardından maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

 

 Birlik Meclisi Nisan 2019 olağan toplantısına ait tutanak özeti okunup meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

2019 yılı çalışma programı görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birlik 2020 yılı bütçesi değerlendirilerek, 2020 yılı gelir-gider bütçeleri ve bütçe kararnamesi madde madde oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 Birlik üyelerinin giderlere katılım payı oranlarını % 0,2 ‘den % 0,1’e düşürülmesini düzenleyen Birlik Tüzüğünün 35. maddesinde değişiklik yapılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin son maddesi birliğin feshedilerek tasfiye edilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 Birlik Başkanı Recep GÜRKAN’ın kapanış konuşmasının ardından Ekim 2019 Birlik Olağan Toplantısı sona ermiştir.