Meriç Belediyeler Birliği Ekim 2017 Olağan Meclis Toplantısı 19.10.2017 Perşembe günü saat 14.00’de Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM
1 – Birliğin Nisan 2017 Olağan Meclis toplantısına ait tutanak özetinin okunup kabul edilmesi
2 – 2018 yılı Çalışma Programının görüşülmesi ve onaylanması,
3 – 2018 Mali yılı bütçe kararnamesinin görüşülerek kararının alınması,
4 – Birlik 2018 Gelir Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
5 – Birlik 2018 Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
6- Dilek, temenniler ve kapanış.