100_6974

        Meriç Belediyeler Birliği Ekim 2014 Yılı Olağan Meclis Toplantısı 28 Ekim 2014 Salı Günü  Uzunköprü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

—–Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 2014 yılı Birlik Meclisi 1. olağan toplantısına ait tutanak özeti okunup kabul edilmiştir. Enez Belediyesinin Birlikten ayrılma kararı, tüzük gereği mevcut dönem üyelik aidatlarını ödemesi şartıyla kabul edilmiştir.

—–Birlik tüzüğünün birlik üyeleri ve tüzüğün kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi konulu maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Birlik encümen üyeliğinde görevi bulunan Enez Belediye Başkanı Abdullah BOSTANCI’nın yerine encümen üyesi seçimi yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda Küplü Belediye Başkanı Salih DERİN oybirliğiyle  Meriç Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine seçilmiştir.

—–10.04.2014 ve 28968 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Birlik norm kadro cetvelleri güncellenmiştir.2015 yılı çalışma programı görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir.

—–Birlik 2015 yılı Bütçesi değerlendirilerek, 2015 yılı gelir-gider bütçeleri ve bütçe kararnamesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN’in kapanış konuşmasıyla Ekim 2014 Birlik Olağan Meclis Toplantısı sona ermiştir.

 

100_6976  100_6977  100_6978