MeclisMeriç Belediyeler Birliği Ekim 2013 Yılı Olağan Meclis Toplantısı 25 Ekim 2013 Cuma Günü saat 14:00 ‘te Uzunköprü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

 

 

 

Uzunköprü Belediye Başkanımız ve Birlik Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda;

Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 2013 yılı Birlik Meclisi 1. olağan toplantısına ait tutanak özeti okunup kabul edilmiştir. Meriç Belediyeler Birliği 2014 yılı çalışma programı görüşülerek oybirliğiyle kabul edilmiştir. 6495 sayılı kanun gereği sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesi ile ilgili kadro ihdası meclise sunularak kabulünün ardından, birlik müdürünün maaşı görüşülerek karara bağlanmıştır. Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olan Birlik 2014 yılı Bütçesi değerlendirilmiştir. Birlik 2014 yılı gelir-gider bütçeleri ve bütçe kararnamesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanımız Av. Enis İŞBİLEN’in kapanış konuşmasıyla Ekim 2013 Birlik Olağan Meclis Toplantısı sona ermiştir.