Meriç Belediyeler Birliği Ekim 2010 Olağan Meclis Toplantısı 19.10.2010 Salı günü saat 14:00 ‘te Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Meriç Belediyeler Birliği Meclisi, Birlik Başkanı ve Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İŞBİLEN Başkanlığında; Geçen dönem çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme raporunun sunulması,Birlik 2011 yılı bütçesinin bütçe komisyonunda görüşülmesi,2011 yılı Çalışma Programının görüşülmesi, 2011 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personel konusunun görüşülmesi, Birlik Müdürünün maaş konusunun görüşülmesi, Birlik 2011 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,Encümen Üyeleri ve Birlik personelinin yurtdışı görevlendirilmeleri konusunun görüşülmesi, Birlik Başkanına temsil ve ilzam yetkisi verilmesi, Dilek ve temenniler maddelerinden oluşan  gündemle toplanmıştır.

İlgili gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlanmıştır.