Belediye Kanunu ve Birlik Ana Tüzüğüne göre  Birliğin temel organları;
1 – Birlik Meclisi,
2 – Birlik Encümeni,
3 – Birlik Başkanıdır.

Birlik Meclisi
Birliğin en yetkili karar organı olan Birlik Meclisi; üye belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından veya meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşıyan kişiler arasından seçecekleri ikişer üye ile doğal üye Belediye Başkanlarından oluşur. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Üye Belediye Başkanları Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Birlik meclis üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçim dönemi ile sınırlıdır. Birlik Meclisi yılda 2 kez Nisan ve Ekim aylarında olağan olarak toplanır.

Birlik Encümeni (Yönetim Kurulu)
Birliğin karar ve yönetim organı olan Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ve Birlik Meclisi tarafından seçilen meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 4  (dört) üyeden oluşur. Birlik encümeni en az ayda bir kez toplanır. Birlik Encümeni, Birlik Meclisinin kararlarını, bütçe ve yıllık çalışma programını uygulayıcı kararlar alır.

Birlik Başkanı
Birlik Meclisince üye belediye başkanları arasından yerel seçimler sonrası ilk dönem için 2 yıllık, daha sonraki dönem için 3 yıllık süre için seçilir. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin başkanıdır. Birlik Meclisinin ve Birlik Encümeninin kararlarını uygular. Birliği temsil eder. Birliğin en üst yetkilisi ve Birlik personelinin amiridir.

BİRLİK BAŞKANI
Recep GÜRKAN Edirne Belediye Başkanı

BİRLİK ENCÜMEN ÜYELERİ

Av. Enis İŞBİLEN  Uzunköprü Belediye Başkanı

Mehmet KERMAN  İpsala Belediye Başkanı

Mehmet ORMANKIRAN  Süloğlu Belediye Başkanı

Hasan ÇATALKAYA  Subaşı Belediye Başkanı

 

 

BİRLİK MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
Oğuz TEKİN
 Havsa Belediye Başkanı

BİRLİK MECLİSİ 2. BAŞKAN VEKİLİ
Salih DERİN  Küplü Belediye Başkanı

BİRLİK MECLİSİ KATİPLİĞİ
Özcan ATAK  Uzunköprü Belediye Meclis Üyesi
Necmettin FİDAN  Havsa Belediye Meclis Üyesi

MECLİS KATİPLİĞİ YEDEK ÜYELER
Necmettin AKIN Uzunköprü Belediye Meclis Üyesi
Melahat ERHAN Havsa Belediye Meclis Üyesi

BÜTÇE  KOMİSYON ÜYELERİ
Ufuk ATALAY Yenikarpuzlu Belediye Başkanı
Nuran USLU  Beğendik Belediye Başkanı
Melahat ERHAN   Havsa Belediyesi Meclis Üyesi

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ

Oğuz TEKİN Havsa Belediye Başkanı

Salih DERİN Küplü Belediye Başkanı

Çiğdem GEGEOĞLU  Edirne Belediyesi Meclis Üyesi