Yaşamın temel gereksinimi olan su, içme ve kullanma gibi bireysel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra enerji, sanayi, turizm ulaşım gibi pek çok sektörde hayati önem taşımaktadır. Ancak su kaynaklarının bulunduğu bölgeler ile nüfus ve endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerin dağılımı uyumsuzdur.  Su hizmetinin sağlıklı olarak sağlanması, kentsel yaşamı doğrudan etkileyen bir faktördür. Özellikle kentsel yerleşim alanları çevresindeki su kaynakları, sürekli tehdit altında bulunmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ`nün kutlandığı bu günlerde Uzunköprülülerin yüzmeyi öğrendiği ve kıyısında balık tutulan Ergene Nehri de diğer dereler ve akarsular gibi çöplük olarak kullanılıyor. Şu an Ergene Nehri suyunda % 0-%1 oksijen bulunuyor. Bölgedeki çiftçimiz toprağını ekemez oldu. Ergene üzerinde bireysel yapılan kirliliğin yanı sıra sanayi kuruluşlarının ve bazı belediyelerin de atıklarını dökmeye devam etmesi halinde Ergene de yakın zamanda yok olacaktır.

Suyun geri kazanımının sağlanması için ulusal ve uluslar arası düzeyde teknolojik ve mali işbirliğine gidilmesi, su havzalarının ve su kaynaklarının adil, bilinçli, duyarlı, akılcı kullanılması için bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir.

İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararın bedelini ödüyor. Daha fazla bedel ödememek için, bir an önce kişisel hırslardan, daha çok kazanma arzusundan, sorumsuzca doğaya zarar vermekten vazgeçilmelidir.

Su gibi yaşamın her unsuruna temel teşkil eden kaynakların etkin ve adil bir biçimde kullanma bilincinin arttırılması ve geliştirilmesine dikkat çekmesi dileğiyle DÜNYA SU GÜNÜ’ nü kutluyorum.

 

Av. Enis İŞBİLEN
Meriç Belediyeler Birlik Başkanı
Uzunköprü Belediye Başkanı