egitim               Meriç Belediyeler Birliği tarafından 16-17 Mart 2017 tarihinde  Edirne Margi Hotel Meriç Eğitim Salonu’nda “5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediyelerde Gelir Artırıcı Tedbirler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası, 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları Hakkındaki Değişiklikler ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Son Düzenlemeler” konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.

 

 

Seminerimize konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ile Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Sayın Abdurrahman ACAR katılacaklardır.

 

 

Kurum yöneticileri ve personellerinin, belediyecilik, kamu ihaleleri ve personel mevzuatı konularında bilgilerini tazelemek, değişen mevzuatın getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgi sunmak, mevzuatı uygulamada karşılaştığı sorunlara çözüm bulmalarını sağlamak amacını taşıyan eğitim seminerlerimize; il, ilçe ve belde Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri, Birim Müdürleri ve kurumlarca uygun görülen tüm personel katılabilecektir.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

 

 

Recep GÜRKAN

Meriç Belediyeler Birlik Başkanı

Edirne Belediye Başkanı

 

 

 

Resmi Yazı Katılım Bilgileri

Katılım Formu

Program