11Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacı ile hazırlanan Norm Kadro yönetmeliği, Belediyeler, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birliklerinde Bütün birimleri ilgilendirmektedir ve buna bağlı olarak Uygulamanın yeni olması nedeni ile, yasal sıkıntıların olabileceği bilinmektedir.

Belediyeler, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birliklerinde Bütün birimleri ilgilendiren ve yasal zorunluluk taşıyan uygulamaların işleyiş sürecinin daha iyi anlaşılması, hatalı uygulamalara bağlı olarak doğabilecek yasal sıkıntıların önlenmesi ve personel motivasyonunu etkileyebilecek sıkıntılara düşmeden, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacı ile Edirne DSİ XI. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda 14-15 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan tüm İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin davet edildiği 2 günlük Hizmet İçi Eğitim semineri düzenlemiştir.

Meriç Belediyeler Birliği’nin 2 gün süren 5. Hizmet içi Eğitim Semineri;

• Norm Kadro Yönetmeliği,

• Uygulamaları,

• Personel Mevzuatı ve

• Geçici İşçiler konularını içermektedir.

Düzenlediğimiz bu seminerde; Norm Kadro Usul ve Esaslarını hazırlayan komisyon üyelerinden, İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Sn Cevdet ÇOBAN, Belediyeler ve Mahalli İdare Birliklerinde çalışan ve çalıştırılacak personelin kadroları, miktarı, özlük hakları bakımından kökten büyük değişiklikler getiren bu yönetmeliği, uygulama başlangıcından itibaren, yetkili ve görevli personel tarafından doğru olarak öğrenilmesi için bizleri aydınlatarak uygulama sürecinde karşılaşılacak problemlerimizi çözmemize yardımcı olmuştur.

[nggallery id=13]