09082005_28-09- Ağustos 2005 tarihlerinde Sayıştay 1. Daire üyesi Abdurrahman Acar’ın katıldığı 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemi konularında 2 günlük Hizmetiçi Eğitim semineri düzenlenmiş. Seminere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan 30 Belediyenin gönderdiği toplam 100 kişilik bir grup katılmış, seminer bitiminde tüm katılımcılara sertifikaları verilmiş ve seminer programını içeren CD ler katılımcı Belediyelerin tümüne gönderilmiştir[nggallery id=9]