Kamuda yeniden yapılanma çalışmaları ve AB uyum süreci içerisinde değişen mevzuatı yakından takip ederek belediye personellerimize duyurmak ve yapılan seminerlerde belediye personellerini bilgilendirmek suretiyle, belediyelerin hizmet kalitesini arttırmak, belediyeler arası işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek, belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak amacıyla;  Meriç Belediyeler Birliği ve Uzunköprü Belediyesi işbirliği ile 25 Ocak 2012 tarihinde Uzunköprü Belediyesi Toplantı salonunda hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiştir.

Seminere konuşmacı olarak; bütçe, muhasebe ve maliye alanlarında birçok mevzuatın hazırlayıcısı olarak içinde yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebat Başkontrolörü  katılmıştır.

“”Mahalli İdarelerde Sayıştay Denetimleri,  İç Kontrol ve Mali Raporlama konularında verilen hizmetiçi eğitim seminerine,  Edirne bölgesinde bulunan tüm Belediyeler davet edilmiş, Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, İhale Komisyon Üyeleri, Satınalma Sorumluları, Harcama Yetkilileri, ilgili İdari ve Teknik Personellerin yanı sıra kurumlarınca uygun görülen diğer görevlilerden oluşan yaklaşık 60 kişi  katılmıştır.

Av. Enis İŞBİLEN

Meriç Belediyeler Birlik Başkanı

Uzunköprü Belediye Başkanı

dsc_0677 dsc_0680 dsc_0692 dsc_0693  

———————————-

dsc_0695 dsc_0682