Meriç Belediyeler Birliği’nin Nisan 2017 Olağan Meclis Toplantısı 25/04/2017 Salı günü saat 10:00’da Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
—-Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

 

 

GÜNDEM:

 

1 – Açılış-yoklama,
2 – Gündemin Kabulü,
3 – Bir önceki Meclis Toplantısı tutanak özetinin okunarak oylanması,
4 – 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması,
5 – 2016 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,
6 – 2016 yılı Bütçe İdari ve Kesin Hesabının görüşülmesi,
7- Encümen Üyelerinin seçilmesi,
8 – Bütçe Komisyonunun seçilmesi,
9 – Denetim Komisyonunun seçilmesi,
10- Birlik Tüzüğünün 5. Maddesinde değişiklik yapılması,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

egitim               Meriç Belediyeler Birliği tarafından 16-17 Mart 2017 tarihinde  Edirne Margi Hotel Meriç Eğitim Salonu’nda “5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediyelerde Gelir Artırıcı Tedbirler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası, 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları Hakkındaki Değişiklikler ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Son Düzenlemeler” konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.

 

 

Seminerimize konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu ile Sayıştay 4. Daire eski Başkanı Sayın Abdurrahman ACAR katılacaklardır.

 

 

Kurum yöneticileri ve personellerinin, belediyecilik, kamu ihaleleri ve personel mevzuatı konularında bilgilerini tazelemek, değişen mevzuatın getirdiği yenilikler ve değişikler hakkında bilgi sunmak, mevzuatı uygulamada karşılaştığı sorunlara çözüm bulmalarını sağlamak amacını taşıyan eğitim seminerlerimize; il, ilçe ve belde Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri, Birim Müdürleri ve kurumlarca uygun görülen tüm personel katılabilecektir.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

 

 

Recep GÜRKAN

Meriç Belediyeler Birlik Başkanı

Edirne Belediye Başkanı

 

 

 

Resmi Yazı Katılım Bilgileri

Katılım Formu

Program

 

mbbmeclis

Meriç Belediyeler Birliği Ekim 2016 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Birlik Başkanı ve Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN Başkanlığında 25 Ekim 2016 Salı Günü Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılmıştır.

 

Gündem okunarak 8 gündem içi 1 madde gündem dışı olmak üzere kabulünün ardından maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Birlik Meclisi Nisan 2016 olağan toplantısına ait tutanak özeti okunup kabul edilmiştir.

 

 

Devamını Oku »

 

 —-Meriç Belediyeler Birliği’nin Ekim 2016 Olağan Meclis Toplantısı 25/10/2016 Salı günü saat 14:00’de Edirne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündem çerçevesinde yapılacaktır.
—-Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

 

GÜNDEM
1 – Açılış-yoklama,
2 – Birliğin Nisan 2016 Olağan Meclis toplantısına ait tutanak özetinin okunup kabul edilmesi,
3 – 2017 yılı Çalışma Programının görüşülmesi ve onaylanması,
4 – 2017 Mali yılı bütçe kararnamesinin görüşülerek kararının alınması,
5 – Birlik 2017 Gelir Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – Birlik 2017 Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
7- Lalapaşa Belediyesinin 07.06.2016 tarihli birliğe katılım hakkındaki yazısı,
8- Dilek, temenniler ve kapanış.

byrm        Çocuklarımıza barış dolu bir dünya bırakabilmek adına barışa dair atılan adımların atılacağı bir bayram ve çocukların daima gülümsediği günlerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

 

          Tüm halkımızın ve İslam Alemi’nin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, saygılar sunuyorum.”

 

 

Recep GÜRKAN

Birlik Başkanı

Edirne Belediye Başkanı

 

Sonraki »